Sanalpazar.com olarak dinamiği güncel tutan en önemli kaynağın, insan kaynağı olduğunu biliyoruz.
Marka bilinirliliğini yakalamış bir şirket olarak çalışanlarımıza geleneksel yönetimlerin ve çalışma ortamlarının tersine, söz ve iş geliştirme hakkı vererek şeffaf yönetim anlayışı ile rahat bir çalışma iklimi sunuyoruz.
Yetenek yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetim sistemimizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Çalışanlarımızın daha başarılı olması için onlara ne katabileceğimize, hangi araçlarla onları zenginleştireceğimize odaklanıyoruz.
Yeni iş pozisyonları doğduğunda iç terfi sistemini aktif bir şekilde kullanarak kariyer haritaları oluşturuyoruz. Dolayısıyla burada yetişen çalışanlarımızı tutundurmak ve onları daha üst pozisyonlara yerleştirmek en büyük hedeflerimizden birini oluşturuyor.
 Organizasyonumuzun performansını İnsan Kaynakları ile geliştirerek, çalışanlarımızın iş stratejilerine, kararlara katılımlarını destekliyor, onların motivasyonlarını ve verimliliklerini güncel tutarak taşıdıkları potansiyeli gösterebilecekleri ortak bir kültürün devamlılığını sağlıyoruz.
İnsana saygı temeli üzerine kurulu politikalar ışığında ETKİN ve VERİMLİ,  İSTEKLİ ve MUTLU bir çalışan profili yaratıyoruz.

Çalışma Ortamımız ve Performans Sistemimiz:

Sanalpazar.com, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır. Sanalpazar.com çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar.

Sanalpazar.com, çalışanlarına; bireysel, bölüm ve şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel olarak ödeme yapar.

Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, ‘Sanalpazar.com İnsan Kaynakları Yönetim Politikası’nı belirler.

Sanalpazar.com ailesinden biri olmak isterseniz ik@sanalpazar.com adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

Açık pozisyonlar için tıklayın.

1
101